สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 36
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 340,517
  Products
[ +zoom ]
Calth-C
Print
ราคา : 700.00 บาท
จำนวน    ชิ้น สั่งซื้อสินค้า
ชื่อยาทางการค้า 
(Brand name)
Calth-C
ชื่อสามัญทางยา
(Generic name)
Calcium L-Threonate
ชื่อผู้ผลิต (manufacturer) บริษัท  เสริมพิสิทธิ์ จำกัด
ผู้จำหน่าย (Distributor &
Address)
บริษัท คลิสต์เลอร์ เคลมเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
181 หมู่ 3 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
ประเภท/ กลุ่ม ของยา (Classification of Drugs)   NUTRITION
ส่วนประกอบ
(Compositions)
Calcium L-threonate (of which calcium 100 mg)  775 mg ,
Starch 1500 150 mg , Sodium starch 30 mg , Microcryltaline Cellolose 135 mg , Magnesium Sterate 10 mg , Total weight 1300 mg
เภสัชจุลนศาสตร์
(Pharmacokinetics)
ผลการศึกษาเภสัชจุลสาสตร์และความปลอดภัยของ Calcium L-threonate หลังจากให้
ทางปากแบบ single and oral administration  แก่กลุ่มอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีเป็นการทดลองแบบ open-labei, single and multiple dose กลุ่มทดลองได้รับ single dose 675, 2025,or 4050 mg, ของ Calcium L-threonate (n = 12) หรือ repeat doses 2025 mg.
วันละสองครั้ง เป็นเวลา 4 วัน (n = 12) ตัวอย่าง serial piasma and urine ได้รับการ
วิเคราะห์ด้วย HPLC-MS/MS. คำนวณ Pharmacokinetic parameters ของ L-threonate
โดยการใช้Non-compartmental analysis การให้ Calcium L-Threonate แบบ Simple
dose ทำให้การดูดซึมสูงสุดในกระแสเลือด 2 ชั่วโมง ตามเส้นกราฟเปรียบเทียบต่ำกว่าค่า
ครึ่งชีวิต 2.5 ชั่วโมง หมายถึงการขับออกได้หมดไม่สะสม ซึ่งจากการวัดค่าจากการขับออกเกิน 24 ชั่วโมงมีค่า 5.9% ของ dose ที่ให้เข้าไปกับค่าเฉลี่ย C/ /Rof 0.8 L/H จากการศึกษากลุ่มทดลองชาวจีนสุขภาพดี  สามารถรับการออกฤทธิ์ของ Calcium L-threonate
ได้เป็นอย่างดีโดยไม่มีอาการข้างเคียงที่ ของการศึกษาขนาด Dose. L-threonate สามารถ
ดูดซึมอย่างรวดเร็วและการดูดซึมได้เพิ่มระดับขึ้นจากการร่วมรับประทานอาหารไม่พบเกิด
การสะสมอย่างเป็นระบบ(สารL-threonat ทำหน้าที่แทน Vitamin D ในการนำแคลเซียม
เข้าสู่กระแสเลือดโดยผ่านลำไส้นำ แคลเซียมไปสะสมในกระดูกอย่างมีประสิทธิภาพ)
ข้อบ่งใช้ (Indications) ยานี้ใช้เสริมแคลเซียมสำหรับผู้ที่ได้รับแคลเซียมจากอาหารที่รับประทานไม่เพียงพอหรือ
ผู้ที่มีความต้องการแคลเซียม เพิ่มขึ้น และใช้ป้องกันหรือรักษา ภาวะโรคต่าง ๆ ที่ทำให้
ระดับแคลเซียมในเลือดต่ำ รักษาฟอสเฟสในเลือดสูง, รักษาโรคกระดูกบาง  เด็กโรค
กระดูกพรุน และสตรีมีครรภ์ , ผู้ที่ให้นมบุตร หรือผู้หญิงไวหมดประจำเดือน อาจได้รับ
แคลเซียมไม่เพียงพอต้องให้แคลเซียมเสริมเพื่อป้องกัน ภาวะกระดูกพรุน (Osteoporosis)
ซึ่งทำให้กระดูกหักได้ง่าย
รูปแบบ (Dosage form) Capsule
ขนาดและวิธีใช้ (Dosage &
Administration)
ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2-3 ครั้ง
อาการไม่พึงประสงค์
(adverse reaction)
ไม่มีในรายงาน
ข้อห้ามใช้ (Contraindications)   ไม่มีในรายงาน
ผลข้างเคียง (Side Effects) Calcium L-Threonate ได้รับการทดสอบแล้วว่า มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
และไม่มีพิษหรือมีอาการข้างเคียงจากการใช้ยา

 

 

[ +zoom ]

[ +zoom ]
Copyright by klistlerklemler.co.th
Engine by MAKEWEBEASY